Tegenwoordig zijn mensen zich meer dan ooit bewust van het effect van hun handelingen op de wereld. Mensen zijn zich meer bewust van negatieve effect op het milieu en de wat ze kunnen doen voor een groter positief effect op het milieu. Neem bijvoorbeeld duurzaam bouwen, de snelle groei van de bouw van groene gebouwen is een bewijs van dit veranderende perspectief. Maar wat is duurzaam bouwen nu precies en hoe wordt dit in de praktijk toegepast? En waarom is dit nu eigenlijk zo belangrijk? Laten we eens nader bekijken wat duurzaam bouwen zo van belang maakt in de wereld van vandaag.

Wat is duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen (ook bekend als groen bouwen) verwijst naar het ontwerp, de bouw, de exploitatie en het onderhoud van gebouwen om de negatieve milieueffecten van bouwactiviteiten te verminderen. Dit wordt gedaan door de energie-efficiëntie te verhogen, broeikasgas vrije energiebronnen te gebruiken, het afval- en watergebruik te verminderen en de luchtkwaliteit in het gebouw te verbeteren. Duurzame gebouwen verminderen de totale koolstofemissies van de gebouwen sector, die de emissies van gebouwen, hun werking en de verbruikte materialen omvat. Oftewel, de milieueffecten over de hele levensduur van het gebouw of bouwwerk in het duurzaam bouwen worden meegenomen. Laat jij een nieuwbouwproject uitoefenen door een bouwbedrijf in Groningen? Dan is het nu zelfs verplicht om deze energie neutraal te bouwen. 

Waarom is duurzaam bouwen belangrijk?

Bij het bespreken van het belang van duurzaam bouwen zijn er veel voordelen te bedenken. Denk bijvoorbeeld aan een betere gezondheid voor bewoners of medewerkers. Wanneer gebouwen goed worden ontworpen, gebruikt en onderhouden, kunnen ze mensen helpen gezonder te leven. Door minder water en energie te gebruiken, afval te verminderen en meer regenwater op te vangen, kunnen groene gebouwen minder negatieve effecten op het milieu hebben. Tot slot is het ook zo dat groene gebouwen kunnen helpen geld te besparen door minder energie, water en materialen te gebruiken. Er kleven ook een aantal financiële voordelen aan, met een groenverklaring is het mogelijk om een fiks bedrag van het gebouw ‘groen’ gefinancierd te krijgen.

Duurzame bouwmaterialen

Duurzaamheid is belangrijk, en dat is niet voor niets. De vraag naar grondstoffen en bouwmaterialen blijft maar stijgen, terwijl de beschikbaarheid juist afneemt. Het is daarom belangrijk goed om te gaan met de grondstoffen die we hebben. Dit kun je doen door ecologische materialen en producten te gebruiken voor de bouw. Vervanging is dan namelijk minder snel nodig. De eerste stap bij het bouwen van een groen gebouw is dus het kiezen van duurzame materialen. Als je materialen gebruikt die niet duurzaam zijn, kun je de doelstellingen van een duurzaam gebouw simpelweg niet halen. Duurzaam bouwen vereist een combinatie van hoogwaardig ontwerp en materialen. Ontwerpers moeten niet alleen rekening houden met het milieueffect van het product, maar ook met zijn duurzaamheid, recycleerbaarheid en kosten.

Duurzame bouwontwerpen

Duurzaam bouwen kan ook worden bereikt door de juiste bouwontwerpen te kiezen. Laten we eens inzoomen op een paar voorbeelden. Allereerst de gebouwgrootte, de grootte van het gebouw moet zijn afgestemd op de capaciteit van de locatie om water, energie en andere diensten te leveren die gebouwen nodig hebben. Daarnaast moet het terreinontwerp ook grondstofbesparend zijn: Om de afvoer van regenwater te beperken, moet gebruik worden gemaakt van low-impact ontwikkelingstechnieken. Gebouwen moeten ook zo worden ontworpen dat ze efficiënt met water omgaan, zodat ze geen water verspillen of waterbronnen vervuilen. Om de CO2-uitstoot te verminderen, moeten gebouwen efficiënt worden verwarmd en goed worden geïsoleerd. Klinkt dit allemaal te mooi om waar te zijn? Duurzaam bouwen is eigenlijk gemakkelijker te realiseren dan veel mensen denken. En met het juiste team aan boord kun je de voordelen van duurzaam bouwen optimaal benutten.