Als het niet veilig wordt uitgevoerd, dan brengt het werken op hoogte risico’s met zich mee. In een ideale wereld moet je werken op hoogte eigenlijk in moeten vermijden, alleen dit is natuurlijk onmogelijk.

Wanneer spreken we nu van werken op hoogte? Dat begint al op 2,5 meter hoogte. Belangrijk is hierbij dat e.e.a. veilig gebeurt en daarvoor zorgt de ARBO-wetgeving. Die wetgeving stelt dat de werkzaamheden alleen vanaf een veilige locatie mogen worden uitgevoerd, Je kunt hierbij denken aan een bordes, aan een hoogwerker of aan een steiger.

Wanneer dit niet uit te voeren is, dan wordt bekeken welke werkwijze dan het meeste geschikt is. Uiteindelijk zal er altijd worden gekozen voor een werkwijze met het allerlaagste risico.

Welke methodes zijn er voor het werk op hoogte? Het meest gebruikt worden hoogwerkers, steigers, of rope access. Voor elke werkmethode zijn er uiteraard voor- en nadelen. Steigers kunnen een groot werkoppervlak bestrijken bij werkzaamheden die langer duren. Hoogwerkers zijn juist weer prima inzetbaar om snel in te zetten en zijn bovendien makkelijk te verplaatsen.

En dan zijn er nog werklocaties waarbij een hoogwerker en een steiger ofwel niet mogelijk is, ofwel niet veilig. Je kunt hierbij denken aan een besloten ruimte of een locatie die zich boven het water bevindt. Maar ook schuine daken zijn niet altijd even makkelijk toegankelijk. Voor al deze gevallen is rope access een goede oplossing.

Door middel van touwtechnieken en veiligheidsmaterialen worden moeilijk bereikbare plekken op deze manier toch bereikbaar. De touwtechnieken zorgen ervoor dat er snel en veilig op een locatie kan worden gewerkt. De ARBO wetgeving erkent rope access als een veilige methode als het gaat om werken op hoogte.

Zodra de werkwijze is vastgesteld, dan worden er verscheidene maatregelen genomen om het risico van het zogenaamde valgevaar te beperken. Dit zijn zowel collectieve als persoonlijke maatregelen.

De collectieve maatregelen zorgen voor een afscherming van iedereen tegelijk. Hiervan zijn een tijdelijke randbeveiliging en een permanente kooiladder goede voorbeelden, zodat iedereen die aan het werk is, beschermd is.

De persoonlijke maatregelen zijn, zoals het woord al aangeeft, meer van toepassing op het individu en kunnen werkplaatsbeperking of valbeveiliging zijn.

Daarnaast moet er nog rekening worden gehouden met risico’s voor de omgeving. Je kunt hierbij denken aan vallende voorwerpen.